Deputetët e Qarkut Vlorë

Arben   Ristani

Astrit    Patozi

Liljana  Elmazi