Deputetët e Qarkut Lezhë

Albina     Deda

Aldo         Bumci