Deputetët e Qarkut Berat

Astrit Veliaj
Genc  Pollo